MH Engineering AB‎

Vårt koncept

Oavsett om du vet exakt vad ni ska ha eller behöver planera för modernisering eller utbyggnad så kan vi vara med i ett tidigt planeringsskede. Vi lyssnar på vad du vill åstadkomma, använder vår kunskap och erfarenhet från många andra uppdrag och ger dig ett noggrant genomarbetat förslag för den produkt du önskar. Förståelsen för dina önskemål och behov ska vara vägledande i hela processen oavsett om det handlar om en enkel komponent eller ett helt turn key-åtagande.

MH Engineering Aktiebolag

Svensk innovation och hantverk

Vi finns i Nobels Karlskoga där svensk innovationshistoria satt sina spår även i oss. Att tänka innovativt, vara öppen för nya idéer och modig nog att prova dem kännetecknar våra medarbetare. Det gäller hantverket likaväl som designen. För att förverkliga innovativa idéer i verkstaden krävs duktiga hantverkare som kan sina tekniker väl och har så pass mycket kunskap att de kan se och prova nya möjligheter.

Vi har allt att göra - du har allt att vinna

När vi får göra allt, tar vi ansvar för allt och optimerar allt för att din anläggning ska hålla hög kvalitet under längre tid. Du gör effektivitetsvinster genom att låta oss ta helhetsansvaret eftersom kontaktvägarna är samma genom hela projektet. Du kan lita på att kvaliteten håller samma höga nivå genom hela processen eftersom vi kontrollerar alla delar under eget tak.

MH Engineering Aktiebolag
MH Engineering Aktiebolag

Behovsutredning

Oavsett om du vet exakt vad ni ska ha eller behöver planera för modernisering eller utbyggnad så kan vi vara med i ett tidigt planeringsskede. Vi lyssnar på vad du vill åstadkomma, använder vår kunskap och erfarenhet från många andra uppdrag för att ge er ett noggrant genomarbetat förslag för den produkt du önskar. Förståelsen för dina önskemål och behov ska vara vägledande i hela processen oavsett om resultatet ska bli ett enstaka tryckkärl, komplicerade svetsjobb eller en helt ny processanläggning.

Design

Vi gör legotillverkning utifrån din ritning likaväl som vi tar hand om designen själva. Goda ingenjörskunskaper är avgörande för att hålla hög kvalitet och vi har all nödvändig kunskap och erfarenhet av design samlad under vårt tak.

MH Engineering Aktiebolag
MH Engineering Aktiebolag

Tillverkning

Vi arbetar med full styrka för att tillverka det du behöver av industriutrustning. I vår verkstad i Karlskoga har tankar, tryckkärl, ventilationsutrustning pch processutrustning tillverkats under många år och all erfarenhet tas till vara i varje ny beställning.

Leverans och montering

Genom åren har stora mängder industriutrustning lämnat vår verkstad för att levereras och monteras hos industriföretag i Sverige och övriga Europa.

MH Engineering Aktiebolag

Prata med oss

Vi vill gärna träffa dig och höra om din anläggning och era behov. Välkommen till MH Engineering!