Vårt koncept

Inom alla våra affärsområden vill vi ta ansvar hela vägen och stötta din tillväxt för att du ska bli helt nöjd. När du är kund hos oss lägger du verksamhetskritiska processer i våra händer. Det förtroendet tar vi på stort allvar, det sporrar oss att vara innovativa, bemästra hantverket och ge dig minimal stopptid. Vi hjälper dig gärna med behovsutredning hela vägen fram till montering i er anläggning.

Svensk innovation och hantverk

Vi finns i Nobels Karlskoga där svensk innovationshistoria satt sina spår även i oss. Att tänka innovativt, vara öppen för nya idéer och modig nog att prova dem kännetecknar våra medarbetare. Det gäller hantverket likaväl som designen. För att förverkliga innovativa idéer i verkstaden krävs duktiga hantverkare som kan sina tekniker väl och har så pass mycket kunskap att de kan se och prova nya möjligheter.

Vi har allt att göra - du har allt att vinna

När vi får göra allt, tar vi ansvar för allt och optimerar allt för att din anläggning ska hålla hög kvalitet under längre tid. Du gör effektivitetsvinster genom att låta oss ta helhetsansvaret eftersom kontaktvägarna är samma genom hela projektet. Du kan lita på att kvaliteten håller samma höga nivå genom hela processen eftersom vi kontrollerar alla delar under eget tak.

Behovsutredning

Oavsett om du vet exakt vad ni ska ha eller behöver planera för modernisering eller utbyggnad så kan vi vara med i ett tidigt planeringsskede. Vi lyssnar på vad du vill åstadkomma, använder vår kunskap och erfarenhet från många andra uppdrag för att ge er ett noggrant genomarbetat förslag för den produkt du önskar. Förståelsen för dina önskemål och behov ska vara vägledande i hela processen oavsett om resultatet ska bli ett enstaka tryckkärl, komplicerade svetsjobb eller en helt ny processanläggning.

Design

Vi gör legotillverkning utifrån din ritning likaväl som vi tar hand om designen själva. Goda ingenjörskunskaper är avgörande för att hålla hög kvalitet och vi har all nödvändig kunskap och erfarenhet av design samlad under vårt tak.

Tillverkning

Vi arbetar med full styrka för att tillverka det du behöver av industriutrustning. I vår verkstad i Karlskoga har tankar, tryckkärl, ventilationsutrustning pch processutrustning tillverkats under många år och all erfarenhet tas till vara i varje ny beställning.

Leverans och montering

Genom åren har stora mängder industriutrustning lämnat vår verkstad för att levereras och monteras hos industriföretag i Sverige och övriga Europa.

Prata med oss

Vi vill gärna träffa dig och höra om din anläggning och era behov. Välkommen till MH Engineering!

CorEr™ – förstklassigt dubbelt skydd

CorEr™ är vårt egenutvecklade material för ytskydd som saknar motstycke när gäller skydd mot både korrosion och erosion.

Helhetsåtagande för din tillväxt

Vi bistår dig hela vägen från behovsutredning och design till tillverkning och montering. Vårt helhetsåtagande stöttar din tillväxt.