Vårt arbetssätt

I ett ventilationsuppdrag får du alltid goda råd för effektiv energianvändning. Tillverkningen av material sker i vår egen verkstad.

Ansvar hela vägen

När du anlitar oss kan vi ge dig råd om energibesparing och hur befintlig ventilation ska anpassas till nya eller omdisponerade lokaler. Den senaste tekniken är viktig att känna till för att uppnå så god energiåtervinning som möjligt och även det får du kunskap om av oss. Vi tillverkar materialet i vår egen verkstad och tar ansvar hela vägen tills du har en fungerande ventilationsanläggning på plats.

CorEr™ – förstklassigt dubbelt skydd

CorEr™ är vårt egenutvecklade material för ytskydd som saknar motstycke när gäller skydd mot både korrosion och erosion.

Helhetsåtagande för din tillväxt

Vi bistår dig hela vägen från behovsutredning och design till tillverkning och montering. Vårt helhetsåtagande stöttar din tillväxt.