Svets och montage

Vår verkstad erbjuder dig allt från en enkel fläns till komplicerade svets och plåtmontage; till exempel rörläggning i nya fabriker. Vår styrka är tankar, tryckkärl och cisterner.

Prata med oss

Vill du prata med oss så är vi gärna bollplank oavsett vilket skede av planeringen du är i - vår kunskap hjälper dig i alla led.

CorEr™ – förstklassigt dubbelt skydd

CorEr™ är vårt egenutvecklade material för ytskydd som saknar motstycke när gäller skydd mot både korrosion och erosion.

Helhetsåtagande för din tillväxt

Vi bistår dig hela vägen från behovsutredning och design till tillverkning och montering. Vårt helhetsåtagande stöttar din tillväxt.