Processutrustning

Är det dags att modernisera er isvattenanläggning eller bygga ny processanläggning? Att modernisera en anläggning eller bygga en helt ny är en stor och verksamhetskritisk investering. I det beslutet vill vi bistå dig med allt vi kan från behovsutredning och design till tillverkning, leverans och montering.

Ansvar hela vägen

De flesta av våra kunder har varit med oss sedan många år. Våra kunder lägger stora och avgörande delar av sin verksamhet i våra händer. De visar oss stort förtroende som vi tar på största allvar. Vi kontrollerar hela kedjan från design till montering under vårt eget tak.

Prata med oss

Vill du prata med oss så är vi gärna bollplank oavsett vilket skede av planeringen du är i - vår kunskap kan hjälpa er i alla led. Boka ett möte och se vad vilka praktiska lösningar vi har för just era behov.

CorEr™ – förstklassigt dubbelt skydd

CorEr™ är vårt egenutvecklade material för ytskydd som saknar motstycke när gäller skydd mot både korrosion och erosion.

Helhetsåtagande för din tillväxt

Vi bistår dig hela vägen från behovsutredning och design till tillverkning och montering. Vårt helhetsåtagande stöttar din tillväxt.